B Sınıfı Otomobil Ehliyeti

B Sınıfı Ehliyet

Milli Eğitim Bakanlığı'nın en son yönetmelik maddelerine göre B Sınıfı Ehliyet Alacak Adayların;

 1.          Teorik Dersleri Tamamlaması (İlk Yardım,Trafik ve Çevre Bilgisi, Trafik adabı ve Araç Tekniği)
 2.   Araç Simülatörü Eğitimine girmeleri
 3.  En az 14 adet direksiyon dersi eğitim programanı tamamlamaları gerekiyor.

Direksiyon Sınavları Daha Zor!

Son dönemde Milli Eğitim'in direksiyon sınavlarını zorlaştırması nedeniyle zorunlu olan Direksiyon eğitimin tamamlanmasının önemi bir kez daha anlaşılmıştır. 

İyi ve Eksiksiz Direksiyon Eğitimi:

2013-2014 Trafik Kazaları İstatikleri, zorlaşan ehliyet alma sürecinin trafikteki pozitif sonuçları olduğunu gösteriyor. Artık Ehliyet almak zor! Bu nedenle ''iyi ve eksiksiz'' direksiyon eğitimi veren kurum seçmek gerekiyor.

Direksiyon Usta Öğreticileri Farkı:

MEB sertifikalı, eğitimci kriterlerine sahip, pozitif kişilikli ve deneyimli Direksiyon Usta Öğreticileri ististam ederek kurumumuzun standartları yüksek tutmaya çalışıyoruz. Deneyimli de olsa her eğitmen Nalan Altınay hocanın eğitim programını bitirip geçerek kurumumuzda devamlı çalışma imkanı buluyorlar. 

Kayıt Evrakları ve Şartları:

 • 8 adet BİOMETRİK fotograf
 • Diploma, öğrenci belgesi, tastikname aslı
 • Nüfus Cüzdanı Aslı ( TC No yazan yeni fotoğraflı olması Trafik Şubesindeki işlemlerinizi kolaylaştıracaktır.
 • 'Sürücü Olur' Sağlık Raporu ve Kan Grubu Kartı ( alıncak ehliyet/ehliyetlerin sınıfı belirtilmiş ve Devlet Hastanesi yada Özel Hastane veya Yetkli Polikliniklerden alınmalı. Kimliğinizde Kan grubunuz yazsa dahi Trafik Şubesi Kan grubu kartının aslını dosyanızla beraber istemektedir.)

YENİ "B" SINIFI EHLİYET HAKKINDA BİLGİLER 

"B" sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir. B sınıfı ehliyet ile M, B1 ve F ehliyet sınıflarına tabii araçlar da kullanılabilir. Asgari yaş sınırı 18 olup deneyim ve tecrübe aranmamaktadır. B sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 10 yıldır.

Başvuru Şartları 

 • “A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak
 • "M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
 • Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.
 • “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.
 • Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

Eğitim ve sınav aracı (“B” sınıfı sertifika için otomobil/kamyonet): Çift fren ve çift debriyaj sistemli en az dört kapılı, sürücüsü dâhil en az dört oturma yeri olan otomobil veya kamyonet.

Eğitim ve sınav aracı (Otomatik şanzımanlı): Sadece otomatik araç kullanacak kursiyerler için alacakları sertifika sınıfına uygun otomatik şanzı

 

YENİ "B" (ENGELLİ) SINIFI EHLİYET HAKKINDA BİLGİLER 

"B" sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir. B sınıfı ehliyet ile M, B1 ve F ehliyet sınıflarına tabii araçlar da kullanılabilir. Asgari yaş sınırı 18 olup deneyim ve tecrübe aranmamaktadır. B sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 10 yıldır.

ENGELLİ KURSİYERLER

Engelli kursiyerler sürücü belgesi almak isterlerse, 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik esaslarına göre MTSKS’ye girebilecektir.

Engelli kursiyerlerin MTSKS Modülüne engel bilgilerinin işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, kursiyerin resmî veya özel sağlık kuruluşlarından alınacak “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu”nu MTSK müdürlüklerine teslim etmeleri zorunludur. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır. Bu belgelerin dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu”nun bir nüshası MTSK müdürlükleri tarafından kursiyerin dosyasında saklanacaktır.

Engelli kursiyerler için sınav esnasında bu kılavuzun madde 6.3 (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen tedbirler alınacaktır.

Yabancı uyruklular ile yabancı ülkede yaşamış olup Türkçe bilmeyen kursiyerler, Özel MTSK müdürlüklerince, valilik izni alınmak suretiyle yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercümanla birlikte teorik derslerle ilgili eğitimini tamamlar. Usta öğreticiler tarafından anlatılan ders konuları tercüman tarafından kursiyere tercüme edilir. Yazılı sınavında, Bakanlık kadrosunda bulunan kursiyerin bildiği yabancı dil dersi öğretmeni, kursiyerin bildiği dilin yabancı dil dersi öğretmeni olmaması durumunda ise giderleri kursiyer tarafından karşılanmak üzere yeminli tercüman görevlendirilir.

Sınavlarda özel hizmet alması gereken engelli/yabancı uyruklu kursiyerler için ayrıca ek süre verilmeyecektir.

Başvuru Şartları 

 • “A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak
 • "M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
 • Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.
 • “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.
 • Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
Yukarı