Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

EHLİYET DOSYANIZ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- 4 Adet fotoğraf ( BİOMETRİK FOTOĞRAF 2,5 CM X 3,25 CM) 

2- Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi

3- Diploma yada  Öğrenci Belgesi (Tastikname / Geçici Mezuniyet belgesi gibi belgelerle de başvurabilirsiniz)

4- Sürücü Olur Sağlık Raporu

5- Varsa daha önce alınmış ehliyetin aslı ve fotokopisi

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSUNA KAYIT YAPTIRMA ŞARTLARI 

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan adaylar, motorlu taşıtlar sürücü kurs 
müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir. 
 
a. A1 sınıfı sürücü kursları için 16 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak. 
 
b. A2, B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak. 
 
c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi  veren yüksek okul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.) 
 
d. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak. 
 
e. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu almış olmak. 
 
f. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek. 
 
g. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak. 
 
h. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim 
etmek. 
 
ı. Nüfus cüzdanı fotokopisini MTSK Müdürlüğüne teslim etmek. 
 
Yabancı uyruklu adaylardan; 
 
a. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi, 
 
b. Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni  veya öğrenim vizesi, 
 
c. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi ve MEB Denklik Belgesi,
 
d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu’nu kayıt esnasında  MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi, 
 
e. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 6 adet vesikalık ve 2 adet biometrik fotoğrafınMTSK Müdürlüğüne teslim etmesi, 
 
istenmektedir. 
 
3. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 
 
a. Sınav ücretini MTSAS takviminde belirtilen süre içerisinde yatırmak. 
 
b. Belirlenen süreye kadar MTSK’ya devam ederek, teorik derslerin eğitimlerini tamamlamak. 
 
4. SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ 
Aday, 2016 yılı ve/veya her sınav dönemi için ayrı-ayrı olmak üzere 60.00 TL KDV dahil MTSAS sınav ücretini (bu bedel her yıl için aday sayısı, sınav merkezi sayısı, soru sayısı, baskı giderleri ve sınav organizasyon verileri dikkate alınmak suretiyle yeniden belirlenecektir.) T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde yatıracaktır. Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınavın adı bulunacaktır. Aday, banka dekontunu MTSAS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde MTSK müdürlüğüne teslim 
edecektir. 
 
T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adayın olacaktır. 
 
MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz. 
 
5. ADAY BAŞVURU İŞLEMLERİ 
 
Dönem kaydı kurum tarafından doğru olarak yapılan adayların MTSAS başvurusu, adayın kayıt 
yaptırdığı kurs müdürlüğüne banka dekontunu teslim etmesi ve Özel MTSK Modülünde paranın 
yatırıldığı görülmesinden sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onay vermesi ile gerçekleşecektir. 
 
Yabancı uyruklu adaylar, aldıkları geçici TC. kimlik numarası ile MTSK müdürlüklerine 
başvuracaklardır. Kurumlar bu numara ile Özel MTSK Modülünde açılan ekrandan aday bilgilerini 
girecektir. Alınan bu numarayla aday bankaya sınav ücretini yatıracak ve dekontunu MTSK 
müdürlüğüne teslim edecektir. 
 
 
 
 
 
 
Yukarı