D Sınıfı Otobüs Ehliyeti


YENİ "D1" SINIFI EHLİYET HAKKINDA BİLGİLER 

"D1" sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir. D1 sınıfı ehliyet ile M, B, B1 ve F ehliyet sınıflarına tabii araçlar da kullanılabilir. Asgari yaş sınırı 21 olup B sınıfı ehliyet ile deneyim ve tecrübe aranmaktadır. D1 sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Başvuru Şartları 

 • “C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.
 • “C1”,”C”,”D1” ve “D” sınıfı sürücü sertifikası alacakların en az “B” sınıfı,
 • "M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
 • Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.
 • “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.
 • Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

Eğitim ve sınav aracı (“D1” sınıfı sertifika için): Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka sekizden fazla on yediden az oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş çift fren ve çift debriyaj sistemli minibüs.

YENİ "D" SINIFI EHLİYET HAKKINDA BİLGİLER 

"D" sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir. D sınıfı ehliyet ile M, B, B1, D1 ve F ehliyet sınıflarına tabii araçlar da kullanılabilir. Asgari yaş sınırı 24 olup B sınıfı ehliyet ile deneyim ve tecrübe aranmaktadır. D sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Başvuru Şartları 

 • “D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.
 • “C1”,”C”,”D1” ve “D” sınıfı sürücü sertifikası alacakların en az “B” sınıfı,
 • "M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
 • Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.
 • “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.
 • Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

Eğitim ve sınav aracı (“D” sınıfı sertifika için): Çift fren ve çift debriyaj sistemli sürücüsü dâhil en az yirmi dört oturma yeri olan otobüs.

Yukarı