A2 SINIFI MOTORSİKLET EHLİYETİ

A2 SINIFI MOTORSİKLET EHLİYETİ

2016 yılında itibaren yürürlüğe giren Stajyer Ehliyet Yasası, motorsiklet ehliyetlerini de 5 ayrı katagoriye böldü. 2918 sayılı Trafik Kanununa göre A2 sınıfı ehliyet alabilmek için en az 17 yaşını bitirip 18’den gün almak gerekmektedir.

Öğrenimleri İlkokul seviyesinde olanlarında da A2 sürücü belgesi ile motorlu bisiklet,motorsiklet ve scooter kullanabilirler.

Doğrudan a2 ehliyet alacak sürücü adayları( yani başka ehliyeti olmayanlar) Trafik,Trafik Adabı,Araç Tekniği ve İlkyardım dersi sorularından oluşan 60 soruluk tek sınav  teorik ve direksiyon sınavına girerler. 

 

A2 Sınıfı Ehliyet

– “Motosiklet”, iki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu araçları, kullanır.

– “Motorlu Bisiklet”, silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 Km.den az olan bisikleti,  kullanır.

 Başvuru şartları:

– 17 yaşını bitirmiş, 18 yaşından gün almış olmak.
– Resmi veya özel sağlık kurulundan  “sürücü olur” raporu almış olmak,
– Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,
– Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

 

 

 

 

 

Yukarı